Kontakt

PP Mercury Service
Adres: ul. Tobolska 42, office 515
61072 Charków, Ukraina
tel. +380 577 841 665
kom. +380 675 750 115
e-mail: info@mercury-service.com.ua

Departament eksportu i sprzedaży hurtowej:
Grygorii Damekin:
kom. +380 675 750 115
E-Mail: damekin@mercury-service.com.ua

The Department of Feedstock Purchasing:
Sergij Szwec:
kom. +380 683 486 012
E-Mail: shvets@mercury-service.com.ua

Cereal Crops Trading LLP
Address: str. Tobolskа, 42, ap. 515, Kharkiv, Ukraine, 61072
Site: www.cereal-crops.com
e-mail: info@cereal-crops.com
General Manager Grygorii Damekin:
Mob.: +38 (067) 575 01 15
E-Mail: damekin@cereal-crops.com

F.H.U. Vilia
Address: ul. Nowowiejska 52, 28-400 Pińczów, PL 6621544774, Poland
Site: www.vilia.pl
E-Mail: info@vilia.pl
General Manager Piotr Storozuk:
Mob.: +48728738840
E-Mail: pstorozuk@vilia.pl