Millet groats (hulled millet)

1

2

3
 
1. Extra millet groats (hulled millet) in bag;
2. Extra millet groats (hulled millet);
3. Prime millet groats (hulled millet).